הרצאות בנושא תכנית הלימודים בחינוך הגופני לגיל הרך

 

        סביבה מעודדת תנועה

 

 

 

 

 

הרצאות בנושא תכנון הוראה

 

        "אם אין תכנון, אין הערכה"

 

 

 

 

"הרצאת השקת הספר "הקשר החברתי

 

        יחסים חברתיים בשיעורי חינוך גופני